Gói hút ẩm – Chống ẩm Silica Gel 500 Gram

42.00079.000